امروز یکشنبه 28 مهر 1398
spmea.cloob24.com
0

یکی از مسایل همه پروژه ها تاًثیر ارتباط برنامه زمانبندی و جریان نقدی پروژه است. اغلب کارفرمایان به برآورد کل پروژه و زمانبندی آن متمرکز می شوند. و  تخصیص بودجه بر اساس برنامه زمانبندی نیست و منجر به عقب افتادن پرداخت به پیمانکاران می شود.

برآورد قیمت پروژه های فهرست بهایی باmsp:

1) ایجاد یک فایل Template با فرمت mpt. *

در Resource Sheet یک پروژه جدید بدون نام آیتم های فهرست بها را به ترتیب زیر وارد می کنیم:

در ستون Resource Name نام آیتم فهرست بها را وارد می کنیم.

در ستون Type نام گزینه Material را انتخاب می کنیم.

در ستون Material Label واحد اندازه گیری آیتم را وارد می کنیم.

در ستون Group نام فصل فهرست بها که آیتم مورد نظر در آن قرار دارد را وارد می کنیم.

در ستون Cost / Use قیمت  آیتم های قیمت جدید و یا ستاره دار فهرست بها را وارد می کنیم.

در ستون standard rate قیمت  آیتم های عادی  فهرست بها را وارد می کنیم.

در ستون Accrue at نحوه پرداخت آیتم فهرست بها از جهت آن که در شروع یا پایان فعالیت پرداخت می شود را وارد می کنیم.

برای آیتم های معمولی گزینه End مناسب است.

برای آیتم های ستاره دار گزینه prorated (سرشکن کردن) مناسب است.

در موارد استثنایی مثل آیتم های تجهیز کارگاه بسته به شکل WBS ممکن است از Accrue at Start استفاده شود.

در ستون Code شماره آیتم فهرست بها را وارد می کنیم. به این ترتیب برنامه MSP، آیتم های فهرست بها را به عنوان منبع از نوع مواد می شناسد. پس از وارد کردن تمام آیتم های فهرست بهای مورد نظر فایل مذکور را با فرمت mpt  ذخیره می کنیم.

گام دوم: زمانبندی پروژه

در این مرحله با باز کردن فایل mpt و معرفی فعالیت ها و زمانها و روابط و سایر مشخصات پروژه base line زمانبندی را ایجاد می کنیم.

در این مرحله به فعالیت های برنامه زمانبندی مطابق شکل زیر احجام و مقادیر آیتم های فهرست بها را در قسمت Resource  از Task Information اختصاص می دهیم.

در منو کرکره ای Resource Name  نام آیتم مورد نظر را پیدا کرده و در قسمت units مقدار آن را درج می کنیم.

پس از تکمیل زمانبندی و اختصاص احجام آیتم های فهرست بها به عنوان منابع  برنامه Baseline را ذخیره می کنیم.

گام سوم برآورد بودجه:

الف) از منوی view، گزینه Reports را انتخاب می کنیم.

ب) در پنجره باز شده tab  مربوط به cast را می زنیم سپس budject را انتخاب می کنیم.

گزارش MSP بودجه تک تک فعالیت ها را به تفکیک نشان می دهد. و در پایان جمع کل بودجه را حساب می کند. ولی باید ضرایب پرو‍ژه مانند ضریب ارتفاع، طبقات، منطقه و... در آن به طور دستی ضرب شود. و پیش پرداختها کسر شود.

و در آخر صفحه جمع ستونها دیده می شود.

گام چهارم رسم جریان نقدی پروژه:

الف) از منوی view، گزینه Reports را انتخاب می کنیم.

ب) در پنجره باز شده tab  مربوط به cast را می زنیم سپس Cash flow را انتخاب می کنیم.

باید ضرایب پرو‍ژه مانند ضریب ارتفاع، طبقات، منطقه و... در آن به طور دستی ضرب شود و پیش پرداختها کسر شود.

گام پنجم برآورد صورت وضعیت:

در این گام پس از به روز رسانی پروژه و اعمال تاریخ های واقعی و در صد پیشرفت فعالیت های در دست اجرا، بهتر است از گزارش Earned value از منوی Report  استفاده شود.

نتیجه گیری:

روش فوق باعث ایجاد رابطه بین عامل زمان و هزینه در پروژه ها می شود. هزینه ها به روش Activity base  محاسبه می شود و امکان استفاده از آنالیز ها و برآورد های روش Earned value به وجود می آید و هزینه –  های تک تک فعالیت ها به تفکیک بیان می شود. این روش دارای  معایب زیر نیز می باشد:

1) برنامه MSP قادر به درج نرخ منفی برای آیتم های کسر بها نیست. لذا کسر بها باید از آیتم مربوطه کسر شود.

2) این روش برای کسانی کاربرد دارد که علاوه بر تجربه اجرایی و متره و برآورد به نرم افزار MSP تسلط داشته باشند.

3) پیدا کردن آیتم های فهرست بها در هنگام تخصیص بسیار وقت گیر می باشد.

برای گزارش گیری های مالی می بایست از  نسخه های دارای تقویم شمسی استفاده کرد.

ایده جدید:

mpd). فایل های MSP قابل ذخیره با فرمت های Project Database (* و Access Database (*. mdb) Microsoft هستند که توسط برنامه Access باز می شوند و میتوان گزارشهای کاملتری تهیه کرد.

می توان با انتخاب Reports ستونهای مورد نظر را از فیلد ها استخراج کرد.

منبع: iranPM

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه